1952 - 2023

Historie orchestru


Plzeňský smyčcový orchestr (PSO) v počtu 26 osob vznikl v roce 1952 jako zájmové sdružení amatérských hudebníků. Založili jej členové zájmového kroužku při tehdejší odborové organizaci podnikového ředitelství Škodovky. I v dnešní době však nutno ocenit jejich úsilí, které završili přes mnohé překážky založením základních kamenů pro vznik hudebního tělesa, které podporovalo v minulém půlstoletí krásnou, avšak mnohdy ne příliš přijatelnou hudbu. To dokumentují některé zápisy vedení tehdejšího závodního klubu, neboť operní a operetní žánr byl považován za typ hudby pro „buržoazní vrstvy“.

Univerzální orchestr, který pod tímto názvem začal pracovat, nabíral stále nové hudebníky a již v průběhu několika let byl schopen pod novým názvem „Velký estrádní orchestr“ předvést díla klasické operní i operetní hudby.

Posílen byl v pozdějším období hudebníky bývalého „Salónního orchestru“, který svůj vznik datoval již od roku 1939 a jehož pamětníci v osobě archiváře p. Matušky, houslistky pí. Vlčkové a klavíristky pí. Vydrové byli až donedávna členy Plzeňského smyčcového orchestru.

Zajímavým dokumentem o práci orchestru, který spatřujeme v kronice, jsou jména vynikajících sólistů první scény ND v Praze i předních sólistů DJKT v Plzni, kteří s orchestrem účinkovali. Jmenujme např.: L. Červinková, M. Šubrtová, V. Soukupová, E. Haken, T. Šrubař, O. Spisar, Z. Jankovský, L. Bláhová, L. Neubartová, K. Křemenák, K. Kittnarová, D. Stříbrná, M. Grafnetterová, K. Tišnovský, R. Kutílek, J. Miegl, V. Míšek, I. Malinová, K. Hromádková, A. Žáková, M. Ježil, Eva Pavelková, Zuzana Horáková, sólisté - amatéři, např. Jiřina Babková, Josef Šolc a Alice Babková.

V posledních letech s orchestrem spolupracují profesionální zpěváci Venuše Dvořáková, Eva Bendová Charvátová, Adéla Skočilová, Petr Horák a Roman Krebs.

U dirigentského pultu se vystřídali nejen amatérští hudebníci, jako byli pánové Chroustovský, Muller, J. Štier, V. Matoušek, A. Hanzlíček, ale i řada profesionálních hudebníků, mezi nimiž byli J. Šefl, na jehož návrh byl orchestr přejmenován na Smyčcový orchestr, J. Špelina, A. Devátý, J. Malina, P. Broch, V. Urban a Fr. Drs. Od září roku 2002 do konce roku 2022 byl uměleckým vedoucím orchestru Ivo Pavelka. Od prosince 2022 vede orchestr Martin Černý.

V roce 1997 se stal Plzeňský smyčcový orchestr samostatným právním subjektem.

Dnes má orchestr asi 25 stálých členů a sdružuje hudebníky v širokém věkovém rozpětí od studentů po aktivní důchodce.

Zatímco v minulosti se orchestr soustředil na operetní a zábavnou hudbu, v současné době je jeho repertoár zaměřen na díla operní, operetní a muzikály.

Svoje produkce uplatňuje v Plzni za podpory Magistrátu města Plzně a řadu koncertů uskutečňuje v lázeňských městech.

Zázemí na zkoušky, umístění nástrojů a notového archivu měl v prostorách TJ Sokol Plzeň 1 ve Štruncových sadech. Od roku 2017 zkouší v budově TJ Slavoj (Třebízského 12, Plzeň). Členové orchestru vykonávají svoji činnost zdarma a odměnou jsou zdařilé produkce vyznačující se vřelým přijetím přítomného publika.

Orchestr v současné době nezapomíná ani na spolupráci s dalšími tělesy, např. se sbory Rezonance, Musica Amica a Pilsen Voice.

Staňte se členy a tvořte historii s námi!

Připojte se k nám na Facebooku.
Město Plzeň